Mangel på nasofarynkspensler - Benytt svelgprøve for koronadiagnostikk!

Det er nå nasjonalt en mangel på leveranse av tynne pensler for nasofarynksprøver.
Andreas Lind, Karianne Wiger Gammelsrud
17.03.2020 16:43:36

Det er nå nasjonalt en mangel på leveranse av tynne pensler for nasofarynksprøver. FHI har følgende anbefalinger for prøvetakning for SARS-CoV-2 (Covid-19) diagnostikk, se FHI - Testing og diagnostikk for nytt koronavirus:

  • Penselprøve fra svelg OG nasofarynks (samme pensel) i egnet virustransportmedium
  • Dersom det kun tas prøve fra en lokalisasjon, anbefales penselprøve kun fra svelg pga enklere prøvetaking

 

Ved mangel på pensler for nasofarynksprøver, anbefales svelgprøve (i virus transportmedium eller flytende amies med lilla kork) tatt minst ett døgn etter symptomstart*

 

*En test er aldri 100 % sikker, og henger særlig sammen med følgende faktorer:

  • Kvalitet på prøvetakningen
  • Antall virus i prøven («virus load»). Jo tidligere i forløpet, jo færre virus er til stede og desto større risiko for falsk negativ prøve. En prøve bør derfor tas etter minst ett døgn med luftveissymptomer.