Nyhetsbrev fra Klinikk for laboratoriemedisin uke 41

Brukerhåndboken presenters i denne ukes nyhetsbrev, hvor man også finner annen nyttig informasjon.
Andreas Lind
13.10.2017 09:59:41

I denne ukes Nyhetsbrev fra Klinikk for laboratoriemedisin presenteres Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS). Boken brukes av stadig flere både som App-versjon og på nett, og redaksjonen får mange positive tilbakemeldinger.

 

Spre gjerne informasjon videre til kollegaer og andre som kan ha nytte av boken. Riktig prøvetaking øker kvaliteten av mikrobiologiske undersøkelser og reduserer svartiden. Dette sikrer korrekt antibiotikabruk og senker faren for utvikling av antibiotikaresistens. 

 

Boken utvikles kontinuelig, gi tilbakemelding om feil eller mangler.

 

Nyhetsbrevet er vedlagt som PDF-dokument.