Innskjerpede kriterier for bruk av SARS-CoV-2 hurtigtest

Kriteriene for bruk av hurtigtesten er blitt innskjerpet.
Roadrunner
Roadrunner
Andreas Lind
16.08.2020 21:12:23

Dette fordi tilgangen på hurtigtester er begrenset på verdensbasis. Sykehuset må sikre at disse testene kun brukes på pasientgrupper der raske svar har mest betydning.

Overforbruk vil ellers kunne føre til at man ikke lenger har tilgang til hurtigtesting.

 

Les om testen og kriteriene under SARS-CoV-2 RNA Hurtigtest.