Begrenset testkapasitet for parasitt-PCR, samt bakterie- og sopp-PCR med sekvensering

I forbindelse med planlagt flytting av Enhet for PCR koronadiagnostikk (PKD) fra Rikshospitalet til Ullevål, vil det grunnet nødvendig ombygging ved Utviklingsseksjonen, være begrenset analysekapasitet for enkelte analyser.
Mona Holberg-Petersen
27.11.2020 10:10:51

Det vil i ombyggingsperioden være noe begrenset testkapasitet for parasitt-PCR, samt bakterie- og sopp PCR med sekvensering, og svartiden for disse analysene kan bli lenger enn normalt.

Vi ber om at prøver til disse PCR-analysene begrenses til et minimum.