Forsinket svar på CMV- og EBV DNA kvantitering (PCR)

Grete Birkeland Kro
27.03.2020 14:07:22

Grunnet SARS-CoV-2(Covid-19)-pandemien er det mangel på reagenser og forbruksmateriell til våre DNA-ekstraksjonsinstrumenter. Dette medfører forlenget svartid for analysene  CMV-, BKV-, JCV- og Epstein-Barr-PCR