Ny og forbedret metode for syfilistesting, med nye måleverdier for reagin

Fra og med 10. juni 2024 vil Serologisk Enhet ved Avdeling for mikrobiologi erstatte de manuelle syfilisanalyser med automatiserte reagin (RPR) og TPLA-analyser (T.pallidum Lateks Agglutinasjon) på Cobas (Roche) c503-systemet. Denne endringen skal forbedre arbeidsflyten i laboratoriet, øke analysekapasiteten og redusere svartiden.
 Spesialbioingeniør Hege Solem foran den nye analysemaskinen for syfilisprøver (Foto: Andreas Lind)
Spesialbioingeniør Hege Solem foran den nye analysemaskinen for syfilisprøver (Foto: Andreas Lind)
Andreas Lind
07.06.2024 11:54:22

Vi ønsker å informere våre rekvirenter om at reagin-resultatet for hver pasient ikke vil være direkte sammenlignbart med resultater oppnådd med den gamle metoden. Pasienter som er under oppfølging og har positiv reagin-test vil få re-testet sin forrige prøve med den nye metoden.

Ta kontakt med laboratoriet på telefon 901 57 730 ved uventede resultater eller spørsmål om metodeendringen.