Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Alfa-Føtoprotein, P

09.02.2023Versjon 3.4

Bakgrunn 

Alfa-føtoprotein (AFP) produseres i fosterstadiet først i små mengder i plommesekken, deretter i større mengder i fosterets lever. Meget små mengder dannes også i tarmen og i nyrene. Proteinets funksjoner er hos fosteret omtrent som for albumin. Maksimumskonsentrasjonen i fosterets serum nås ved ca. 16. svangerskapsuke. Fra det tidspunktet stiger også AFP-konsentrasjonen i morens serum og når sin topp omkring uke 30. Deretter avtar konsentrasjonen. Voksne, ikke gravide, har kun spormengder av AFP i serum. Ca. 10 måneder etter fødselen er serumnivået hos barnet nede på voksent nivå.

 

Ved en rekke sykdommer hos fosteret påvises abnorme AFP-konsentrasjoner i fostervannet og i morens serum. Dette gjelder i første rekke ved nevralrørdefekter (høy s-AFP) og ved Downs syndrom (lav s-AFP).

 

Ved primær (hepatocellulær) leverkreft finner man høye verdier av s-AFP, som er en god tumormarkør ved denne sykdommen.

 

Også pasienter med kronisk hepatitt eller cirrhose kan ha høye verdier på grunn av regenerativ cellevekst. Disse pasientene har økt risiko for å utvikle leverkreft, og en rask økning av AFP-verdien kan være et tegn på at så har skjedd.
S-AFP er forhøyet hos mange pasienter med testikkelkreft (non-seminomer), og brukes sammen med s-beta-hCG ved utredning og oppfølging av disse. Analysen er også aktuell ved en type ovarialkreft hos unge.

Indikasjoner 

Diagnostikk og behandlingskontroll ved primær leverkreft (HCC). Sammen med beta-hCG for diagnostikk, stadieinndeling, prognostisering og behandlingskontroll ved testikkelkreft, samt for diagnostikk og behandlingskontroll ved embryonale svulster i ovariet. Oppfølging av pasienter med ataxia telangiectasia.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe kIU/L µg/L (ng/mL) Ref.
0–1 dager 5 381 - 112 422 9 120 - 190 546 1
1–2 dager 4 686 - 9 7916 7 943 – 165 959 1
2–3 dager 4 101 - 85 281 6 950 – 144 544 1
3–4 dager 3 555 - 74 277 6 026 – 125 893 1
4–5 dager 3 125 - 64 692 5 297 – 109 648 1
5–6 dager 2 728 - 56 997 4 624 – 96 605 1
6–7 dager 2 382 - 49 757 4 037 – 84 334 1
7–8 dager 2 079 - 43 436 3 524 – 73 621 1
8–14 dager 873 - 34 743 1 480 – 58 887 1
15-21 dager 339 - 13 517 575 – 22 910 1
22-28 dager 186 - 3 723 316 – 6 310 1
29-45 dager 18 - 3 395 30 – 5 754 1
46-60 dager 9 - 1 177 16 – 1 995 1
61-90 dager 4 - 617 6 – 1045 1
91-120 dager 2 - 246 3 – 417 1
121-150 dager 1 - 127 2 – 216 1
151-180 dager 1 - 76 1 – 129 1
6-12 mnd 3 – 57 4 – 69 2
1–18 år < 6 < 7 2
>18 år (menn og ikke-gravide kvinner) < 8 < 10 4

 

Kommentarer til referanseområdene

Referanseområdene er veiledende og grensene anbefales ikke brukt som beslutningsgrenser.

 

Referanseområdene for barn er basert på fordelingen i to ulike referansepopulasjoner av antatt friske barn i alderen 0-6 mnd. (1) og 6 mnd.-18 år (2). Normalt høye verdier hos barn under ett år (spesielt høye verdier første måned), fallende til et voksent nivå omtrent ila 1-2 leveår, hos noen først etter 2-3 leveår (1,3).

 

*Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder. Om biologiske variasjoner, se under «Bakgrunn».


Konverteringsfaktor: kIU/L x 1,21 = µg/L eller µg/L x 0,83 = kIU/L

(Konverteringsfaktor som ble brukt i referanse 1 (fra µg/L til kIU/L) er 0,59, men den er ikke lengre i bruk).

 

Figuren er gjengitt fra https://caliper.research.sickkids.ca/#/ med tillatelse.

Tolkning 

Høye verdier sees ved celleregenerasjon i leveren, spesielt ved primær leverkreft (HCC). Ved denne lidelsen påvises ofte verdier over 1500 µg/L, men også langt lavere verdier kan påtreffes da s-AFP har sammenheng med svulstens størrelse. De fleste pasienter med kronisk hepatitt eller cirrhose har verdier under 400 µg/L. Noen krefttyper i testikkel og ovarier, samt mange embryonale svulster gir høy s-AFP. Pasienter med ataxia telangiectasia kan ha høye AFP-verdier ( >400 µg/L).

Referanser 

1. Blohm et al., Alpha1-Fetoprotein (AFP) Reference Values in Infants up to 2 Years of Age, Pediatr Hematol Oncol Mar-Apr 1998;15(2):135-42, PMID: 9592840.
2. Bohn et al., Paediatric reference intervals for 17 Roche cobas 8000 e602 immunoassays in the CALIPER cohort of healthy children and adolescents, Clin Chem Lab Med 2019; 57(12): 1968–1979. PMID: 31377737, [Metode: Abbott Architect], https://caliper.research.sickkids.ca/#/.
3. Ferraro et al, Serum α-fetoprotein in pediatric oncology: not a children’s tale, Clin Chem Lab Med 2019; 57(6): 783–797. PMID: 30367785.

4. Referanseområdet for voksne menn og ikke-gravide kvinner er bestemt etter en vurdering av tilgjengelig litteratur utført av redaktørgruppen og representanter fra Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssjukehus og St Olavs Hospital, Universitetsykehuset i Trondheim (desember 2021).