Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Vitamin E, P

14.12.2021Versjon 3.5

Bakgrunn 

Vitamin E omfatter flere ulike forbindelser hvorav den viktigste er alfa-tokoferol. Vitamin E finnes spesielt i planteoljer. Absorbsjonen følger fettabsorbsjonen og er helt avhengig av normal pankreasfunksjon og nærvær av gallesyrer fra leveren. Vitamin E transporteres bundet til lipoproteiner og lagres i fettvev og muskulatur. Det er derfor vanlig å relatere serumkonsentrasjon av alfa-tokoferol til aktuell lipidkonsentrasjon. Alfa-tokoferol beskytter membraner og low density lipoproteiner (LDL) mot peroksidasjon. Det er rikelig med vitamin E i kosten, og mangel skyldes derfor ikke sviktende tilførsel. Når malabsorbsjon opptrer hos voksne kan det ta flere år før det utvikles mangelsymptomer. Barn synes å være langt mer følsomme for vitamin E-mangel og utvikler mangelsymptomer etter kortere tid.

Indikasjoner 

Klinisk mistanke om vitamin E-mangel, spesielt hos pasienter med sykdomstiltander som forstyrrer den normale fettabsorbsjonen. Deriblant kan nevnes tarmsykdommer som cøliaki, kronisk kolestase, cystisk fibrose. Utredning av ataksi. Kontroll ved langvarig parenteral ernæring eller behandling med vitamin E-tilskudd.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Prøven bør tas fastende.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe µmol/L Populasjon
6 md: 15–49

A

Gravide i svangerskapsuke 18: 19–50 B
Kvinner i fertil alder: 19–39 C

 

Kommentarer

Referanseområder utgjør de sentrale 95 % av observasjonene i en antatt frisk befolkning og vil varierere i forhold til dietten i den populasjonen som referanseområdet er basert på. Referanseområder egner seg derfor ikke for å definere optimal vitamin E-status og kliniske beslutningsgrenser bør benyttes for å definere mangel eller toksisk nivå av vitamin E.

 

Veiledende referanseområde er basert på følgende data:

  • A. Ikke-fastende 6 måneder gamle spedbarn (n = 94) fra Bergensområdet
  • B. Gravide kvinner (n = 114) fra Bergensområdet
  • C. Kvinner i alderen 18–40 år (n = 158) fra Bergensområdet

 

I noen studier finner man en lavere vitamin E-konsentrasjonen hos barn (1–12 år) sammenlignet med eldre barn og voksne. Vitamin E-konsentrasjonen er høyere hos gravide, men det finnes ikke etablerte referansegrenser for denne populasjonen.


Metode:
LC-MS/MS. Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Kliniske beslutningsgrenser 

Aldersgruppe µmol/L Ref.
1–12 år Mangel < 7 1
> 12 år Mangel < 12 2
1–17 år Optimalt nivå 12–34 2
Voksne fra 18 år Optimalt nivå 13–40 2
Barn og voksne Toksisk nivå ikke angitt 3

Tolkning 

Konsentrasjonen av alfa-tokoferol i serum varierer i forhold til lipidkonsentrasjonen i blodet. Det betyr at nivået av alfa-tokoferol er usikkert dersom pasienten har ekstremt lavt eller høyt lipidnivå. Selv ved normale kolesterolnivå er nivået av alfa-tokoferol usikkert ettersom ekskresjonen av vitamin E via galle og urin kan oppreguleres. Det betyr i praksis at vitamin E-toksisitet ikke kan forekomme ved inntak av mat, kun ved høye vitamin E-tilskudd.

 

Lave verdier kan sees ved tilstander som gir hypolipidemi som korttarmsyndrom, kronisk kolestatisk leversykdom, cøliaki, cystisk fibrose, gallegangsatresi og kronisk diaré.

 

Høye verdier sees ved hyperlipidemi og ved tilførsel av store doser vitamin E. Det er ikke angitt et sikkert toksisk nivå av vitamin E i serum.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 9 % ved 28 µmol/L
Intraindividuell biologisk variasjon: 7,6 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager–måneder.

Referanser 

  1. Farrell PM, Levine SL, Murphy MD, Adams AJ. Plasma tocopherol levels and tocopherol-lipid relationships in a normal population of children as compared to healthy adults. Am J Clin Nutr 1978;31:1720–6
  2. Dror DK, Allen LH. Vitamin E deficiency in developing countries. Food Nutr Bull. 2011 Jun;32(2):124-43. doi: 10.1177/156482651103200206. PMID: 22164974.
  3. Vitamin E Toxicity. Kristen N. Owen; Olga Dewald.StatPearls Publishing; 2021 Jan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK564373/