Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Herpes simplex virus 1,2 DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
14.07.2024Versjon 1.5Forfatter: Ingvild Klundby, Elisabeth Toverud Landaas, Andreas Lind, Grete Birkeland Kro, Regine BarlinnGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-02

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Herpes simplex virus (HSV).

Mistanke om herpes simplex infeksjon ved utslett, sårinfeksjon i hud og slimhinner, øyeinfeksjon, systemisk infeksjon, eller i CNS.

 

Ikke indikasjon: Overflatiske prøver fra slimhinner i øvre luftveier.

Prøvemateriale 

Spinalvæske i steril prøvebeholder.

Vesikkelinnhold eller Sårsekret i virus transportmedium.

Øyeprøver i virus transportmedium.

Biopsi.

EDTA-plasma.

Andre prøvematerialer etter avtale med laboratoriet.

  • Ullevål: Minimum 200 µL.
  • Rikshospitalet: Minimum 500 µl.

REKVIRERING 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Herpes Simplex virus 1 og 2 DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

  • Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål
  • Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Herpes simplex virus 1: Påvist/Ikke påvist.

Herpes simplex virus 2: Påvist/Ikke påvist.

 

Herpes simplex virus 1 eller 2 DNA påvist i blod og spinalvæske ringes rekvirent.

Svartid 

1-5 virkedager.

Tolkning 

Negativ resultat i spinalvæskeprøve tatt tidlig i et akutt sykdomsforløp utelukker ikke sikkert Herpes simplex-infeksjon (vindusfase).

Merknader 

Virale infeksjoner i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Genital herpes er ikke meldepliktig til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.