Farmakologiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å
6
7

Vorikonazol

06.07.2023Versjon 0.4Forfatter: Silja Skogstad Tuv

Bakgrunn 

Indikasjon

På grunn av stor variasjon i farmakokinetikken (absorpsjon, metabolisering og utskillelse) av vorikonazol, vil man se varierende serumkonsentrasjoner hos pasienter som får samme vektjusterte doser. Derfor er det nå etablert praksis å bruke konsentrasjonsmålinger for å tilpasse doseringen individuelt.

 

Navn på legemiddel

VFEND

 

Prøvemateriale

Serum

Praktisk informasjon 

Prøvetakingstidspunkt

Prøvetakingstidspunkt er som regel umiddelbart før dose (C0).

 

Vorikonazol

Analyselaboratorium

Klinisk farmakologi, Rikshospitalet

Prøverør

Serum uten gel (rød kork)

Prøvevolum

minimum 0,5 ml

Prøvehåndtering og forsendelse

Sendes i ordinær post og romtemperatur, bør sendes samme dag. Hvis prøven skal oppbevares, bør den fryses fram til forsendelse.

Analysedag/-hyppighet

1-2 dager per uke

Analysemetode

LC-MS/MS

Variasjonskoeffisient (VK)

≤ 5,6 %

 

Holdbarhet

3 døgn i romtemperatur, 1 uke i kjøleskap, lengre tid i fryser.

 

NLK-kode

NPU27136

 

Kontaktinformasjon

Se Kontaktinformasjon og åpningstider (Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet)

Klinisk informasjon 

Referanseområde

Terapeutisk ommråde: 2 - 5 mg/L

 

Optimale nivåer kan variere avhengig av type soppinfeksjon og alvorlighetsgrad.

Referanser 

  1. Vorikonazol (anx.no)
  2. Hussaini et al, Pharmacotherapy. 2011 Feb;31(2):214-25.
  3. Andes et al, Antimicrob Agents Chemother. 2009 Jan;53(1):24-34