Analyser

Epstein-Barr virus DNA

14.05.2019Versjon 1.2Forfatter: Grete A.Birkeland Kro, Ellen K. Holter, Halvor Rollag

Indikasjon for prøvetaking 

  • Alvorlige former for EBV infeksjon
  • Reaktivering av EBV hos immunsupprimerte

Prøvemateriale 

For EDTA-fullblod og spinalvæske, se: Epstein-Barr virus DNA kvantitering.

 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativt påvisning av Epstein-Barr virus DNA ved hjelp av santids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist / Ikke påvist

Svartid 

1 dag