Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hantavirus/Puumalavirus antistoffpåvisning

  Sendeprøve: Sendes Lillehammer sykehus. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
02.05.2022Versjon 1.1

Indikasjon 

Mistanke om Nephropathia epidemica (musepest), en zoonose forårsaket av Puumalavirus, som tilhører slekten Hantavirus.

Smitteoverføring: Enten inhalasjon av aerosoler med virus fra inntørkete ekskrementer fra gnagere eller gjennom forurenset drikkevann fra brønn eller bekk.

Symptomer: Initialt akutt feber, influensaliknende symptomer, rygg- og/eller magesmerter, diaré og hodepine. Senere evtl akutt nyreaffeksjon med oliguri, proteinuri og mikroskopisk hematuri. Komplikasjoner (sjeldne): meningoencefalitt, lungeaffeksjon og hepatitt.

Prøvemateriale 

Serum

Utførende laboratorium 

Prøven sendes til Lillehammer sykehus for påvisning av spesifikke IgM- og IgG-antistoffer.

Ved akutte eller alvorlige tilfeller kan også Puumala-IgM hurtigtest i serum eller plasma utføres.

Tolkning 

IgM og IgG positiv eller negativ.

Gjennomgått infeksjon gir livslang immunitet.

Merknader 

Nephropathia epidemica er en meldepliktig sykdom til MSIS.