Influensa

20.05.2022Versjon 0.1

Bakgrunn 

 • Mellom 5 og 10 prosent av befolkningen blir influensasyke årlig
 • Eldre og kronisk syke tåler influensa dårligere enn yngre
 • Omkring 900 dødsfall årlig kan knyttes til sesonginfluensa, og de aller fleste er eldre og/ eller pasienter med alvorlige grunnsykdommer
 • Influensa forekommer som regel mellom november og april på den nordlige halvkule

Etiologi 

 • Influensavirus A eller B

Forebygging 

 • Vaksine, god hånd- og hostehygiene, unngå nærkontakt med influensasyke
 • Vaksine mot sesonginfluensa
  • Gir ca. 60% beskyttelse blant eldre, reduserer innleggelse i sykehus på grunn av influensa eller pneumoni med ca. 30% og dødeligheten med 20- 50 %
  • Skal tilbys alle sykehjemspasienter og helsepersonell med pasientkontakt

Smitte 

 • Som regel nærdråpesmitte, av og til kontaktsmitte
 • Inkubasjonstid 1-3 dager, mest smitteførende første 5 dager etter symptomstart
 • Liten smittedose = epidemisk potensial

Klinikk 

 • Klassisk influensa
  • Høy feber, generell muskelverk, sår hals, hodepine, tørrhoste, redusert allmenntilstand
  • Sykdomsvarighet 7-10 dager
 • NB! Symptomene kan være uspesifikke, spesielt hos pasienter med kognitiv svikt

Komplikasjoner 

 • Influensapneumoni
 • Sekundær bakteriell pneumoni
  • Ofte litt uti forløpet, pneumokokker, gule stafylokokker og Haemophilus influenza relativt hyppige årsaker. Synergistisk infeksjon med influensa og gule stafylokokker kan gi et alvorlig klinisk bilde
 • Sjeldnere komplikasjoner
  • Myokarditt, perikarditt og arytmier forekommer hyppigst hos eldre
  • Nevrologiske/muskulære: encefalitt, Guillan-Barrés syndrom, myositt, rabdomyolyse

Diagnostikk 

 • Blodprøver etter klinisk skjønn; oftest moderat forhøyet CRP (tosifret), ofte normal eller lave leukocytter, sjelden nøytrofili
 • Klinikk
 • Nasofarynksprøve til influensa-PCR (A, B, H1N1 [svineinfluensa])
  • Ikke nødvendig ved typiske tilfeller under høysesong
  • Sendes med Copan e-Swab på Amies, kan oppbevares 48 timer i romtemperatur og 7 dager i kjøleskap før analysering

Behandling 

Tabell 1. Behandling og forebygging av influensa

Behandling med nevraminidasehemmer (oseltamivir/zanamivir) forkorter sykdomsforløpet og begrenser utsikkelsen av influensavirus. Bør startes < 48 timer etter symptomdebut, men siden sykehjemspasienter har økt risiko for alvorlig forløp, bør antiviral behandling også vurderes > 48 timer etter symptomdebut.

 

Indikasjoner Medikament* Dosering Varighet Kommentarer
Behandling
av influensa
Alder >= 65 år og/eller alvorlig grunnsykdom 1. Oseltamivir
(Tamiflu®)
75 mg x 2 5 dager NB! Reduser oseltamivir-dosen ved nyresvikt!
Støttebehandling med væske iv., antipyretika /smertestillende, samt 02-tilskudd er ofte indisert
Forebygging
av influensa
Uvaksinert pasient, alder >= 65 år og/eller alvorlig grunnsykdom
+
< 2 døgn siden eksponering
1. Oseltamivir 75 mg x 1 10 dager Dokumentasjon på effekt av forebyggende behandling hos eldre er ikke god. Bør først og fremst vurderes hos dem som forventes å tåle influensa dårligst, og som har hatt nærkontakt med influensapasient i symptomatisk fase

Zanamivir er midlertidig avregistrert fra november 2016 og fem år frem i tid. Ingen synonympreparater tilgjengelig i Norge

Tiltak ved mistenkt influensautbrudd i sykehjem 

 • Verifiser diagnosen med PCR-prøve fra nasofarynks på 1-3 pasienter
 • Kontakt teamoverlege og infomer smittevernoverlege, Fylkesmannen, forvaltningen og etatssjef
 • Innskjerp hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner uvaksinerte beboere som ikke allerede er syke
 • Dråpesmitteisolasjon av syke pasienter til og med 5. sykdomsdøgn
  • Kohortisolasjon vurderes på avdelinger med flersengsrom
  • NB! Eldre kan ha en mer langtrukken forløp, og spesielt ved markante luftveissymptomer, kan det være indikasjon for isolasjon av lengre varighet
 • Vurder behandling og forebygging etter vanlige retningslinjer, i tillegg også av dem som vaksineres i forbindelse med utbruddet