Andre årsaker til brannskade

12.02.2020Versjon 1.0

Generelt 

Unntaksvis ser vi andre skademekanismer: barn kan ha fått friksjonsskade ved lek nær en tredemølle, eller omfattende friksjonsskade kan ha skjedd ifm. trafikkuhell / sleping etter bil.

 

Solbrenthet er vanligvis bare helt overfladiske skader,  men en har også sett noen få tilfelle av flekkvis delhudsskade ved kraftig solforbrenning (selv på våre breddegrader).