Analyser

E coli DNA

11.04.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om meningitt forårsaket av E.coli, særlig aktuelt hos nyfødte.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Ikke spesielle krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av E. coli DNA ved hjelp av sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1 dag