Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Enterovirus RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Andreas Lind, Elisabeth Toverud LandaasGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-02

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om enterovirusinfeksjon ved for eksempel:

  • Meningitt
  • Encefalitt
  • Febersykdom med utslett
  • Kardiovaskulær sykdom

Ved mistanke om luftveisinfeksjon, se Enterovirus D68 RNA.

 

Gastroenteritt er ikke indikasjon for enterovirus RNA undersøkelse.

Prøvemateriale 

Fæces uten tilsetning.

Spinalvæske i steril prøvebeholder.

Vesikkelvæske i virus transportmedium.

EDTA-blod, EDTA-plasma, eller serum.

 

Ullevål: Minimum 200 µL.

Rikshospitalet: Minimum 500µl.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av enterovirus RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

  • Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål
  • Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Enterovirus RNA påvist i spinalvæske ringes rekvirent.

Prøver med påvist enterovirus RNA videresendes til Folkehelseinsituttet for typebestemmelse.

Svartid 

1-3 virkedager.

Merknader 

Enterovirus-infeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.