Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Fæcesprøver

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
01.02.2024Versjon 0.5

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Tarmpatogene bakterier, virus og parasitter. Dessuten Gastroenteritter i Håndbok for Infeksjonsmedisin OUS.

Prøvetakingsutstyr 

Til Fæces Multiplex PCR:

Fecalswab
Fecalswab

 

 

Til mikroskopering for parasitter:

Fæces prøve til parasitt undersøkelse med formalin
Fæces prøve til parasitt undersøkelse med formalin 5 g fæces i transportmedium med 10 % formalin, slik at væskenivået stiger til 20 ml.
Eventuelle ormer puttes i transportmedium med 10 % formalin.
5 g fæces i transportmedium med 10 % formalin, slik at væskenivået stiger til 20 ml. Eventuelle ormer puttes i transportmedium med 10 % formalin.

 

Til tarmbiopsi, duodenalaspirat og abscessinnhold:

Prøvetaking 

Viktig:

  • Tarmpatogene bakterier, virus og parasitter: Fæcesprøve eller rektalprøve med synlig fæces på Fecalswab.
  • Til mikroskopi av parasitter: 5 ml (1-2 skjeer) fæces i steril beholder med formalin.
  • Tarmbiopsi, duodenalaspirat og abscessinnhold: i steril universalcontainer med litt saltvann.

 

For screening se: Screeningprøver (ESBL og VRE)

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse. Prøven bør undersøkes innen 2 døgn etter prøvetaking.

 

Fæcesprøver skal sendes i transporthylse av hardplast på grunn av smittefare. Husk å merke både prøveglass og transporthylse med pasient-ID.