Pinnefjerning hos barn

20.09.2021Versjon 2.1Forfatter: Anders Grønseth

Generelt 

Vi fjerner pinner hos barn på behandlingsrommet i nærheten av barneintensiv (en enkel operasjonsstue). Det er avsatt tid til pinnnefjerninger en halv dag per uke, p.t. tirsdag formiddag. Pas. må være fastende fordi de vanligvis får kortvarig generell anestesi (selvpustende pas.).

 

Hva fjerner vi på behandlingsrommet:

  • Kirschner pinner
  • Gips

 

Hva fjerner vi ikke på behandlingsrommet:

  • TEN nagler
  • Skruer
  • Dyptliggende pinner som trenger utvidet disseksjon

 

Hvordan melder man pas opp på behandlingsrommet:

  • Operatør eller utskrivende lege har ansvaret for og melde pasientene til behandlingsrommet. Man lager en standard operasjonsmelding. Velger dato. TEAM: ANEKABUL. man kan bruke TE Fjerneosteosyntesemateriell som opr. kode

 

TEN nagler:

  • Vi fjerner ikke TEN nagler i overekstremitetne rutinemessig. I undersekstremitetene fjerner vi dette etter minst 6 mnd. Hvis pasienten er under 25 kg, skal dette gjøres på Rikshospitalet. Er de over 25 kg, gjøres dette i Storgata. Pasientene som skal til Rikshospitalet, med henvises barneortopedisk seksjon.

 

Plater og skruer:

  • Plater i underekstremitetene fjernes som regel. Plater i overekstremitetene og skruer i distale humerus og distale tibia fjernes som regel ikke. Lokasjon for fjerning som nevnt under TEN.