Om veilederen

Forord

19.04.2022Versjon 1.2

Hensikt 

Årsmøtet i Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) besluttet mars 2013 å lage en veileder i endokrinologi. Vi søkte Den norske legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og vi fikk økonomisk støtte til dette. Alle medlemmer i NEF ble invitert til å delta på de to første samlingene på Soria Moria i januar og mai 2014. Her ble grunnlaget for et bredt samarbeid lagt. Siden har det vært jobbet godt i mindre arbeidsgrupper. Veilederen er et produkt av en stor frivillig og ulønnet arbeidsinnsats. Stor takk til alle som har bidratt! Redaksjonskomiteen har bestått av Kari Lima (osteoporose og paratyroidea, elektrolytter og ernæring), Bjørn Gunnar Nedrebø (tyroidea), Eystein S. Husebye (binyre og endokrinologi og neoplasi), Mikkel Høiberg, Tore Julsrud Berg (diabetes behandling i sykehus), Kiarash Tazmini og Anders Palmstrøm Jørgensen (hypofyse og gonader).

 

Nasjonal veileder i endokrinologi er et produkt som tilhører NEF, og som foreningen har kopirettigheter til. Målgruppen for veilederen er norske endokrinologer, leger under utdanning i endokrinologi og andre leger som behandler pasienter med endokrine sykdommer. Rådene som gis er veiledende og ikke bindende. Veilederen fratar ikke den enkelte lege et selvstendig ansvar i forhold til legeloven eller vedtatte forskrifter. Det tas forbehold om trykkfeil eller unøyaktigheter. Behandling av diabetes mellitus utenfor sykehus er dekket av Helsedirektoratets retningslinjer og er ikke omtalt i denne veilederen.

 

Dokumentene i veilederen baserer seg i stor utstrekning på internasjonale behandlingsanbefalinger. Vi har ikke selv benyttet GRADE-metodikk eller gjort annen systematisk evaluering av våre anbefalinger. Dokumentene er samlet i hovedkapitler med endokrinologiske testprosedyrer i et eget kapitel. Vi har lagt inn lenker for raskere navigasjon i dokumentet. Referansene til hvert enkelt kapittel er samlet til slutt i veilederen.

 

Første utgave av veilederen kommer i PDF-format og ble lagt ut på foreningens hjemmeside. Høsten 2016 ble veilederen lansert som app (last ned appen MyMedicalBooks) og som en PC-versjon på www.endokrinologi.no. Den kommer foreløpig ikke til å bli trykket. Vi er takknemlige for å få tilbakemelding om feil i veilederen eller forslag til forbedring. Vi ber om at disse sendes til redaktørene.

 

Vi håper at veilederen vil gjøre din kliniske hverdag lettere!

 

Oslo, november 2016

 

Redaktører

Anders P. Jørgensen

Kiarash Tazmini

 

6.april 2020

Vi holder veilederen oppdatert. Dato for sist revisjon fremgår av hvert enkelt dokument. Redaksjonskomiteen og utvalgte forfattere har vært samlet til oppdateringsmøter på Geilo 6-7. mars 2018, Lillehammer 5-6.mars 2019 og 4-5.mars 2020.

 

9.april 2022. 

Siste revisjon av veilederen 8-9. mars 2022 Røros. Omfattende revisjon av flere kapitler. Nye kapitler lagt til. Ny kapitel ansvarlig for tyreoidea Bjørn Olav Åsvold.  

 

Arbeidet er støttet av Den norske legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.