Tverrfaglig smertegruppes ansvarsområde

13.04.2023Versjon 0.1Forfatter: Unni Schrøen-Nordström, Inger Johansen, Kirsti Garbom og Frode FjellangerGodkjent av: Klinikksjef Ortopedi Tor-Kjetil Nerhus

Generelt 

Hensikt

Fokus på smertebehandling til våre pasientgrupper.

 

Deltakere og ansvar

Gruppen skal ha representanter fra anestesi (sykepleier og anestesilege), dagkirurgen, sengepost, postoperativ avdeling, ortopedisk poliklinikk, fysioterapeut og overlege ortopedi

 

Gruppen velger selv en leder. Leder blir valgt for 2 år, og skal være bindeleddet opp til avdelingssjefer og klinikksjef ortopedi.

Handling 

  • Smertegruppen skal ha 4 møter pr år
  • Avdelingssjefer og klinikksjef ortopedi vil delegere spesifikke oppgaver gruppen skal jobbe med, men gruppen kan også selv komme med forslag til hva de ønsker å jobbe med.
  • Gruppen skal være en ressurs i forhold til smertebehandling ut på huset og bidra med f.eks undervisning på avdelingene.
  • Skal bidra til at sykepleiere og leger har fokus på kompetanseheving av smertenehandling i form av aktuelle kurs, hospitering, og utdanning innen smertebehandling.
  • De skal bistå i utarbeidelse og revidering av prosedyrer som omhandler smertebehandling i samarbeid med fagsykepleiere, seksjonsoverleger, ledere og kvalitetssjef på MHH.