Levertransplantasjon ved kronisk leversykdom

15.09.2021Versjon 1.1

Generelt 

Levertransplantasjon vurderes når cirrhosens alvorlighetsgrad tilsier en klart redusert overlevelse sammenlignet med det som oppnås med transplantasjon der 1- og 5-års overlevelse ligger omkring henholdsvis 90 og 80 %. Transplantasjon er også aktuelt hos cirrhosepasienter med HCC hvis lesjonen(e) er under en viss størrelse, og hvis det ikke påvises metastaser.

 

I utgangspunktet vurderes transplantasjon uavhengig av etiologi, men for pasienter med alkoholisk leversykdom gjelder fortsatt grunnregelen om 6 måneders avholdenhet fra alkohol før transplantasjon, dog er det åpnet for unntak hos pasienter med livstruende dekompensering som ikke har vært klar over sykdommens alvorlighetsgrad.

 

Indikasjon for transplantasjon veies mot forhold som kan tale mot, f.eks. alder, hjerte-/lungesykdom, pågående infeksjon, ekstrahepatisk malignitet, misbruksproblemer.

 

I Norge gjennomføres alle organtransplantasjoner ved Rikshospitalet, og det må tas kontakt med leverseksjonen der når transplantasjon vurderes som aktuelt behandlingsalternativ.