Cervixprøve

28.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr 

Alinity Multi-Collect Kit - til PCR undersøkelse   eSwab - til dyrkning    

 

 

Tykk pensel

 

Tynn pensel

Prøvetaking 

Tas etter innstilling av portio med vaginalspekel og avtørring med tupfer. Prøvepensel føres inn i cervicalkanalen og roteres i ca 10 sekunder.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.