Antibiotika profylakse

25.03.2017Versjon 1.0

Forutsetning for antibiotikabruk 

At det foreligger verifisert- eller sterk klinisk mistanke om infeksjon. Vektlegg: klinikk, direkte mikroskopi (grampreparat), dyrkning og resistensmønster, CRP pg PCT samt røntgen/CT. Falsk positiv blodkultur er et problem. Obs. antibiotikaallergi!

 

NB! ikke start antibiotika før adekvate bakteriologiske prøver er tatt!

Lenker 

Antibiotika profylakse - se Helsedirektoratets veileder

 

Antibiotika - valg av regime-sepsis & pneumoni - se Helsedirektoratets veileder