Cytomegalovirus (CMV)

29.05.2024Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

  • Immunstatus
  • Mistanke om primær CMV-infeksjon (inkludert mistanke om kyssesyke, se også Epstein-Barr virus (EBV))
  • Mistanke om reaktivering/kronisk CMV-infeksjon
  • Terapisvikt under pågående CMV-behandling
  • Nyfødte som ikke passerer nyfødt hørselsscreening

Prøvemateriale 

Tolkning 

Ved primærinfeksjon kan Cytomegalovirus (CMV) IgM antistoffer påvises samtidig med at symptomene opptrer.
Omtrent én uke etter er spesifikke Cytomegalovirus (CMV) IgG antistoffer påvisbare. CMV IgG antistoffer vedvarer normalt resten av livet, mens IgM forsvinner.