Kvalmebehandling ved gynekologiske inngrep

17.12.2018Versjon 1.4Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Ved generell anestesi til gynekologiske inngrep > 30 min skal alltid kvalmeprofylakse vurderes. Vær oppmerksom på at postoperativt kan hypoksi, hypotensjon, hypovolemi, hypoglykemi og smerter utløse POKO.

Disponerende faktorer POKO 

 • Tidligere POKO eller reisesyke.
 • Kvinne
 • Ikke-røyker
 • Postoperative opioider
 • <50 år

Inngrep assosiert med POKO 

 • Laparotomi/-skopi
 • Gassanestesi
 • Anestesivarighet >2 timer

Profylaktisk behandling ved disposisjon for POKO 

 1. To disponerende faktorer under A eller ett av inngrepene under B:
  • Droperidol 0,75 mg iv ved avslutning anestesi                               
 1. En disponerende faktor under A + ett av inngrepene under B eller tre disp faktorer:
  • Behandling som under punkt 1 og i tillegg
   • Deksametason 4-8 mg iv etter innledning      
 1. To disponerende faktorer + ett av inngrepene under B eller fire disponerende faktorer:
  • Behandling som under punkt 1 og 2 og i tillegg
   • Ondansetron 2-4 mg iv ved avslutning anestesi

Anfallsbehandling ved POKO 

Pasienter som har fått kvalmeprofylakse bør fortrinnsvis få anfallsbehandling med et medikament fra en annen gruppe antiemetika.

 • Droperidol 0,75 mg x 3 eller Metoklopramin 10-20 mg iv som første dose. Så 10 mg x 3 (max 0,5 mg/kg/døgn)
 • dexametason 4-8mg x 2
 • Ondansetron 2-4 mg x 3 iv.
 • Cyklizine: 50 mg iv x 3
 • Propofol: Subhypnotisk dose (20 mg iv)
 • Aprepitant («Ivemend») 150 mg iv, infusjon over 30 min