Til reversering av LMV (lavmolekylært) heparin

11.05.2022Versjon 0.2Forfatter: Nils Oddvar Skaga, Anders Holtan, Inger Haug, Per Morten Sandset

Medikamenter 

Protamin (Protaminsulfat®)

Indikasjon og dosering 

Protamin, 10 mg/ml (Protaminsulfat®)

Indikasjon:

Traumepasient som innlegges med pågående blødning og transfusjonbehov og/eller intrakraniell blødning under pågående behandling med LMV heparin.

Utblanding:

Ferdig injeksjonsvæske, dosen administreres langsom IV i løpet av ca. 10 min.

Dosering:

Voksen: 1 mg Protaminsulfat per 100 IE dalteparin (Fragmin®) eller per mg enoxaparin (Klexane®) gitt siste 12 t.
0,5 mg Protaminsulfat® per 100 IE dalteparin eller per mg enoxaparin gitt 12–24 t før innlegglse.

Kommentar:

Ta først vanlig koagulasjonsstatus (INR, APTT, trombocytter, fibrinogen) og blodgass. Protamin reverserer cirka 50% av LMV heparin-effekten. Transfusjonsfusjonsbehandling etter vanlig rutine ved behov. Det kan være aktuelt å gjenta Protamindosen (50% av forrige dose) etter 3 timer hvis stor dose er gitt subkutant, og blødningen fortsetter.