Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Cystatin C, P

13.10.2021Versjon 3.5

Bakgrunn 

Cystatin C er et protein med relativt lav molekylvekt (13 kDa) som produseres i alle kjerneholdige celler. Cystatin C tilhører en familie av proteinasehemmere og synes å ha sin funksjon i å beskytte intercellulær substans mot proteolytisk nedbrytning. Proteinet filtreres relativt uhindret i glomeruli og er gjenstand for reabsorpsjon og tilnærmet komplett nedbrytning i proksimale nyretubuli. Normalt finnes bare små mengder av proteinet i urinen. P-cystatin C er derfor velegnet som markør på nyrefunksjon, spesielt hos barn, eldre og pasienter med avvikende muskelmasse da cystatin C påvirkes lite av høyde, vekt, muskelmasse og diett. Den er ikke et akuttfaseprotein, og konsentrasjonen påvirkes derfor ikke av inflammatoriske prosesser.

Indikasjoner 

Vurdering av nyrefunksjonen, spesielt ved avvikende muskelmasse (f.eks. ved immobilitet, paralyse, anoreksi, kroppsbygging), barn og eldre. Kan avsløre fallende GFR tidligere enn Kreatinin, P, og egner seg i det "kreatinin-blinde" området. Et alternativ til p-kreatinin som utgangspunkt for estimering av GFR. Estimert GFR basert på cystatin C bør automatisk utgis når cystatin C rekvireres hos voksne og ev. hos barn.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. EDTA/heparinplasma. Holdbarhet: 7 dager ved 2-8°C.

Veiledende referanseområder 

Barn:

Alder

mg/L

Ref.

0–2 md 1,0–1,6 3

3–11 md

0,75–1,3

4

1–17 år

0,6–1,1

1

 

Voksne:

Alder

Ref.områder (mg/L) menn

Ref.områder (mg/L) kvinner

18 - 29 år

0.60 - 1.03

0.57 - 0.90

30 - 39 år

0.64 - 1.12

0.59 - 0.98

40 - 49 år

0.68 - 1.22

0.62 - 1.07

50 - 59 år

0.72 - 1.32

0.64 - 1.17

60 - 69 år

0.77 - 1.42

0.66 - 1.26

≥ 70 år

0.82 - 1.53

0.68 - 1.36

(Ref. 2)

 

Kommentarer

Høy konsentrasjon sees umiddelbart etter fødselen, denne faller så raskt de første ukene. Serumkonsentrasjonen hos barn over ett år er relativt lik den hos voksne. Konsentrasjonen stiger i voksenalderen, og dette avspeiler den fysiologiske reduksjonen i GFR. Meget metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder. IFCC-sertifisert ERM-DA471 kalibrator tilgjengelig fra 2010.

 

Figuren er gjengitt fra https://caliper.research.sickkids.ca/#/ med tillatelse.

Tolkning 

Høye verdier sees ved redusert GFR. Det anbefales å bruke en estimert GFR-formel med cystatin C, i stedet for bare konsentrasjonsbestemmelsen alene for vurdering av nyrefunksjonen. Formelen må da være tilpasset populasjonen og analysemetoden. Økt cystatin C kan også sees ved enkelte former for neoplasi, ved graviditet og etter høye doser glukokortikoid (p.o./i.m). Hypertyreose kan gi økt cystatin C og hypotyreose lav cystatin C.

 

Lave verdier har ingen kjent klinisk betydning.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 5,0 % ved 1,0 mg/L.

 

Tallet er variasjonskoeffisient og gjelder over et tidsrom på dager-måneder.

Referanser 

  1. Clin Chem Lab Med 2012; 50(5):845-851. Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbott Architect ci8200 instrument.

  2. Pakningsvedlegg til c501 CYSC2 fra Roche.

  3. Cai T, Karlaftis V, Hearps S, Matthews S et al. Reference intervals for serum cystatin C in neonates and children 30 days to 18 years old. Pediatric Nephrology. 2020;35:1959-1966. PubMed PMID: 32447504

  4. Ziegelasch N, Vogel M, Müller E, Tremel N et al. Cystatin C serum levels in healthy children are related to age, gender and pubertal stage. Pediatric Nephrology. 2019;34:449-457. PubMed PMID: 30460495