Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mpox DNA (Apekoppvirus)

13.06.2023Versjon 1.8Forfatter: Ingvild Klundby, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-06-13

Viktig: HMS 

ALLE mikrobiologiske prøver som tas av pasienter med sannsynlig apekopper, SKAL merkes med «Mulig Mpox» - også de prøvene som tas for differensialdiagnostikk da disse må inaktiveres før analyse i laboratoriet eller vente på analyse til apekoppesvaret er bekreftet negativt. Prøveglassene SKAL desinfiseres på utsiden OG puttes i en ekstra hylse før forsendelse. De kan da sendes i rørpost.

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

 

Minimum 200 µL

 

*Anbefalt er penselprøve fra huderosjon eller punktert vesikkel/blemme, eventuelt vesikkelvæske/aspirat (50-100 mikroliter). Prøven sendes på virustransportmedium (UTM). Hudbiopsi/ blemmetak/ hudavskrap er alternative prøvematerialer.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering foreløpig ikke tilgjengelig

Vennligs bruk papirrekvisisjon med tydelig angitt klinisk informasjon og godt merket prøvebeholder (viktig for HMS)

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Orthopoxvirus DNA, Mpox DNA (tidligere "Apekopper") og Subtype 1 eller Subtype 2 med multipleks sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

  • Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål

Svar 

Orthopoxvirus DNA Påvist / Ikke påvist.

Apekoppvirus DNA Påvist / Ikke påvist med angivelse av subtype (clade).

Svartid 

Etter avtale. Svartid vanligvis i løpet av 1-2 virkedager

Merknader 

Mpox-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert