Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Apekoppvirus DNA

15.06.2022Versjon 1.5Forfatter: Ingvild Klundby, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-06-08

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

 

Minimum 200 µL

 

*Anbefalt er penselprøve fra huderosjon eller punktert vesikkel/blemme, eventuelt vesikkelvæske/aspirat (50-100 mikroliter). Prøven sendes på virustransportmedium (UTM). Hudbiopsi/ blemmetak/ hudavskrap er alternative prøvematerialer.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering foreløpig ikke tilgjengelig

Vennligs bruk papirrekvisisjon med tydelig angitt klinisk informasjon og godt merket prøvebeholder (viktig for HMS)

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Orthopoxvirus DNA, Apekopp DNA og subtypene (Clades) Vest-Afrika og Sentral-Afrika (Kongo) med multipleks sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

  • Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål

Svar 

Orthopoxvirus DNA Påvist / Ikke påvist.

Apekoppvirus DNA Påvist / Ikke påvist med angivelse av subtype (clade).

Svartid 

Etter avtale. Svartid vanligvis i løpet av 1-2 virkedager

Merknader 

Apekopper-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert