Analyser

Malaria antigen (hurtigtest)

12.06.2019Versjon 1.2Forfatter: Kristine Schiøtz

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale eller P. malariae.

Malaria bør mistenkes hos alle pasienter med feber som har opphold i malariaendemisk område de siste måneder. Se også Malaria mikroskopi og Malaria DNA.

Prøvemateriale 

EDTA fullblod.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Oppbevaring og forsendelse 

Malariadiagnostikk er øyeblikkelig hjelp-undersøkelser og prøven bør fraktes til laboratoriet så raskt som mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkromatografisk antigentest.Testen inneholder et antistoff mot et P. falciparum-spesifikt antigen og et antistoff mot et felles anigen fra alle de fire humanpatogene Plasmodium sp.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Evt. med en kommentar om testen er positiv for P. falciparum eller kun for felles Plasmodium antigen.

Tolkning 

  • Positiv test mot P. falciparum-spesifikt antigen indikerer infeksjon med P. falciparum, evt dobbeltinfeksjon
  • Positiv test for kun felles antigen fra alle humanpatogene Plasmodium sp. indikerer infeksjon med P. vivax, P. ovale eller P. malariae
  • Sensitiviteten for P. ovale og P. malariae er lavere enn for P. falciparum og P. vivax og negativt resultat utelukker ikke infeksjon

Merknader 

  • Testen kan ikke skille en enkel malariainfeksjon fra dobbeltinfeksjon med flere arter
  • Testens sensitivitet er avhengig av parasittmengde - et negativt resultat utelukker ikke infeksjon
  • Malaria hurtigtest bør alltid ledsages av mikroskopi, både for å utelukke falskt negativt resultat og for nøyaktig speciesbestemmelse og vurdering av parasittemi ved positiv test