Prøvetagningsrutiner

29.03.2017Versjon 1.0

Biokjemiske analyser 

Inkomstprøver

Utføres på alle akutt innlagte intensivpasienter (avmerket på dedikert prøveskjema)

 • Elektrolytter
  • Na, K, Cl, Mg, Ca, Fosfat
 • Nyrefunksjon
  • kreatinin, karbamid
 • Leverfunksjon
  • Bilirubin, INR, ALP, gGT, ASAT, ALAT
 • Ernæring/metabolisme
  • blodsukker, Hemoglobin A1C, laktat
 • Blodgassanalyse
 • Hematologi
  • Hb, EVF, LPK (med diff.telling), TPK
 • Andre prøver
  • CRP, LD, CK, cephotest, fibrinogen, D-dimer, og gravitest (kvinner i fertil alder).
  • Procalcitonin (PCT) på pasienter med mistanke om alvorlige infeksjoner. NB! følg opp med en serie på 3-4 analyser når dette først rekvireres!

 

Daglige & ukentlige prøver

Til dette brukes eget prøveskjema som dekker en uke. Det må fylles ut individuelt! Skjema gjør det enklere for sykepleierene å bestille «faste» analyser, men er ikke til hinder for andre prøver ved behov. Skjema bør revideres minst en gang ukentlig. Ved etablert patologi i organsystem skal prøver tas daglig (se skjema)

 

Prøver som ofte tas flere ganger daglig

 • blodgass, blodsukker, Hb,Na, K, Cl, (laktat)

 

Vanlige daglige prøver

 • CRP, albumin, Mg, Ca, P
 • evt. PCT om behov (se over)

 

Prøver som tas 2-3 ganger i uken

 • Nyrefunksjonsprøver (se over). NB! tas før og etter dialyse hos pasienter med nyresvikt. Daglige analyser ved nyresvikt.
 • TPK, LPK (med diff.telling), Triglycerider mm
 • s-jern
 • s-sink & selen
 • amylase (oftere ved pankreatitt)
 • hemostaseprøver
 • døgnurinanalyse av elektrolytter, karbamid og kreatinin

Mikrobiologiske analyser 

Blodkultur

Tas ved frostanfall og temperaturstigning. Det bør minst tas 2 prøver (aerob og anaerob dyrkning) med noen minutters mellomrom. Blodkultur skal tas fra separat venepunksjon (ikke arteriekran!). Prøver bør tas før det gis antibiotika (om klinikken tillater dette).

 

Trakealsekret

Brukes vanligvis ikke som grunnlag for vurdering av pneumoni

 

Bronkialsekret

Prøve med steril beskyttet børsteprøve tatt distalt fra bronkiene. Børsten føres ned blindt (beskyttet i et kateter), skyves ut for å ta prøven, og trekkes så inn i kateteret igjen. Selve børsten klippes av i et eget medium (i kjøleskapet).

 

MFH holder åpent også i helgene mellom 08 og 13 (lørdag) og 10-11 (søndag). Telefon 74627