Videoskop og batteriskop - bruk og stell på DKS

21.10.2022Versjon 0.4

Generelt 

Når DKS har behov for fiberskop (videoskop eller batteriskop) til intubasjon:

 

Teamet (anestesisykepleier/anestesilege) henter:

  • fortrinnsvis videoskop i tørkeskap på DEKONTAMINERINGSROM Rent, Thorax seksjonen vis á vis op.stue 3 og 4
  • en bakke med tilhørende plasttrekk hentes i samme rom
  • et tilhørende RACK (Olympus, VISERA, Elite S-190) som står på lagerrom 2341 DKS, til venstre like bak dikteringsavlukkene mot utgang til garderober.

 

Tilleggsutstyr til videoskop som finnes på DKS:

  • sugeventil til videoskop (i høyskap på anestesi forberedelsesrom)
  • sugeslange og propp (luer lock) istedenfor biopsiventil

 

Rutine etter bruk

  • teamet (anestesilege/anestesisykepleier) spyler gjennom begge løp i skopet med sterilt vann
  • legg skop i bakke, dekk over med plasttrekk (rødt, surt ansikt opp)
  • legg bakke med skop på DEKONTAMINERIGSROM Skittent
  • ring 7-0332 eller 7-0333 for videre håndtering og rengjøring
  • trill RACK tilbake til lagerrom 2341 så snart som mulig etter bruk

 

Skopene rengjøres uansett hver 44. dag. Å bruke hvert av videoskopene 1-2 ganger pr måned rutinemessig for intubasjon på DKS gir ikke særskilt merarbeid mhp rengjøring.

 

Se ellers medisinske rutiner SOP for mer detaljerte beskrivelser av skopene og deres bruksområder.