Videoskop og batteriskop - bruk og stell på DKS

02.11.2023Versjon 0.5Forfatter: Per Anders Hunderi, Gjermund Galleberg

Generelt 

DKS har tilgang på 2 typer fiberskop ved behov:

 

1. Engangsfiberskop (Ambu aScope)

 • Kommer i slim (3.8mm grå) og large (5.8mm oransje). Thoraxseksjonen har disse på sitt lager, de kan benyttes av DKS ved behov.
 • Et Ambuskop skal henge på Glidescope-trallen i tilfelle uventet vanskelig luftvei.
 • Må kobles til egen skjerm dersom man ønsker bilde fra distale videohode. Denne oppbevares på utstyrslageret til Thorax.

 

 

2. Flergangsfiberskop (Olympus).

Prosedyre for bruk av disse er som følger:

 

Teamet (anestesisykepleier/anestesilege) henter:

 • fortrinnsvis videoskop i tørkeskap på DEKONTAMINERINGSROM Rent, Thorax seksjonen vis á vis op.stue 3 og 4
 • en bakke med tilhørende plasttrekk hentes i samme rom
 • et tilhørende RACK (Olympus, VISERA, Elite S-190) som står på lagerrom 2341 DKS, til venstre like bak dikteringsavlukkene mot utgang til garderober.

 

Tilleggsutstyr til videoskop som finnes på DKS:

 • sugeventil til videoskop (i høyskap på anestesi forberedelsesrom)
 • sugeslange og propp (luer lock) istedenfor biopsiventil

 

Rutine etter bruk

 • teamet (anestesilege/anestesisykepleier) spyler gjennom begge løp i skopet med sterilt vann
 • legg skop i bakke, dekk over med plasttrekk (rødt, surt ansikt opp)
 • legg bakke med skop på DEKONTAMINERIGSROM Skittent
 • ring 7-0332 eller 7-0333 for videre håndtering og rengjøring
 • trill RACK tilbake til lagerrom 2341 så snart som mulig etter bruk

 

Skopene rengjøres uansett hver 44. dag. Å bruke hvert av videoskopene 1-2 ganger pr måned rutinemessig for intubasjon på DKS gir ikke særskilt merarbeid mhp rengjøring.

 

Se ellers medisinske rutiner SOP for mer detaljerte beskrivelser av skopene og deres bruksområder.