Generelt

22.11.2022Versjon 0.3Forfatter: Marianne Wesnes

Generelt 

Alvorlige traumatiske hjerneskader ("traumatic brain injury = TBI") er definert som GCS 9 eller lavere (GCS 3-9). AFMR Nordås, Helse Bergen har regional funksjon i Helse Vest for tidlig, høyspesialisert rehabilitering etter alvorlig traumatisk hjerneskade.

Inntakskriterier:

  • Traumatisk hjerneskade
  • Alder >/= 18 år
  • GCS 3-9 eller
  • GCS > 9 og nevrologiske (sensomotoriske og kognitive) utfall som medfører alvorlig funksjonstap

 

Pasient kan overføres fra akuttpost til lokal/regional AFMR når pasienten er/har:

  • Sirkulatorisk og respiratorisk stabil
  • Behov for omfattende tverrfaglig funksjonsutredning og rehabilitering
  • Medisinske problemstillinger som tilsier fortsatt behov for sykehusbehandling parallelt med spesialisert rehabilitering

 

Henvises til AFMR Nordås for videre spesialisert rehabilitering (Henvisninger, ny sekundær henvisning, avdeling: AFMR-HBE, seksjon: traumatisk hjerneskade-HBE). Henvisning bør sendes tidlig i forløpet (innen 3 dager etter skade/innkomst HUS). Forløpende vurdering av henvisning ved AFMR kan leses i "arbeidsark" i DIPS.

 

Vi har listet opp noen punkter man må være spesielt oppmerksom på i tidlig fase ved alvorlige traumatiske hjerneskader. Dette er i tillegg til punktene som nevnt under Tiltak i intensivfase.