Fødselsskader

20.09.2021Versjon 1.4Forfatter: Vera Halvorsen

Generelt 

Fødselsskader vi omtaler her er: clavicula-, humerus- og femurfrakturer og plexus barchialisskader.

 

De vanligste fødselsskadene,claviculafraktur og humerusfraktur forekommer hos 0,5-2 % av alle nyfødte. Retraherte fødselsforløp er en risikofaktor. Noen av frakturene erkjennes ikke før dager etter fødselen. Femurfraktur og plexus brachialisskader er sjeldne.

Klinikk 

Claviculafrakturer oppdages ikke alltid og kan være lite plagsomme for barnet. Humerusfrakturer fremviser feilstilling og er tydlig smertefulle. Man kan se pseudoparalyse av armen. Caput humeri separasjon er også smertefull, men gir ikke feilstilling, men pseudoparalyse.

 

Plexus brachialisskade gir tydelig nevrogisk defisitt i armen/hånden og kan foreligge samtidig med clavicula- eller humerusfraktur, men ved singel skade finner man ikke frakturklinikk. Hvis Erbs type parese/paralyse foreligger, er røttene C5-C6 oftest affisert. Skulderen er adusert og innadrotert og albuen og håndleddet ekstendert. Ved Klumpkes parese/paralyse er røttene C8-Th1 affisert og barnet har en slapp hånd.

 

Det kan forekomme samtidig humerusfraktur (eller claviculafraktur) og plexusskade. Ved mistanke om dette, skal barnefysioterapeut kontrollere barnet etter at frakturbehandlingen er sluttført.

 

Femurfaraktur gir tydelig feilstilling og betydelige smerteplager.

 

Differensialdiagnoser til humerusfraktur er fyseseparasjon av caput humeri (meget sjelden). MR eller ultralyd må til for å diagnostisere dette. Kontakt barneortoped. Neonatal skulderartritt eller humerusosteomyelitt er en vanligere differensialdiagnose.

Diagnostikk 

Ved frakturmistanke skal det tas rtg.

Behandling  

Claviculafrakturer trenger ikke behandling.

 

Humerusfrakturer bandasjeres inntil kroppen i ca 10-12 dager. Man kan bruke spatel e.a. som "spjelk-materiale".

 

Ved mistanke om plexus brachialisskader, kontakter nyfødtlegene barnefysioterapeutene som følger opp pasientene. Hvis mistanke om plexusskade etter ca. en månedes observasjonstid, kontaktes overekstremitetsseksjonen ved Rikshospitalet som vil vurdere barnet innen kort tid.

 

Femurfrakturer kan behandles med Soft Cast-laske eller i sjeldne tilfeller henges opp med plasterstrekk. Tilhelingstid: Ca 2 uker. Kontakt barneortoped.

Etterbehandling 

Ved humerusfrakturer kan foreldrene selv ta av bandasjen etter ca 10 dager. Det er ikke nødvendig med kontroll selv ved store initielle feilstillinger, men noen foreldre ønsker kontroll, og man kan da sette opp kontrolltime hos barneortoped. Barnefysioterapeutene følger opp barn med (mistanke om) plexus brachialisskader. Den viktigste kliniske observasjonen er å se om bicepsfunksjonen tar seg opp.

 

Nyfødte med femurfarkturer ferdigbehandles i sykehuset og barneortoped følger opp.

Referanser 

  1. Lovell and Winter's Pediatric Orthopaedics, 7 ed., Lippincott Williams & Wilkins 2014