Medisinboks til postoperativ

19.10.2023Versjon 0.3Forfatter: Annlaug S. Vellene og Anders SanderGodkjent av: Marianne Grasdalen Gultvedt (avd.spl.postop.)Godkjent dato: 2023-09-06

Generelt 

Hensikt og omfang

Sikre at postoperativpersonellet til enhver tid har medikamenter for hånden som det kan bli bruk for ved akutte situasjoner.

 

Det finnes 1 boks på toppen av akuttrallen.

 

Målgruppe

Postoperativpersonellet

Handling 

Postoperativpersonellet skal hver dag ta boksen ut av medisinrommet, og sette den på toppen av akuttralla, og trekke opp en ampulle hver av Atropin og Efedrin.

 

Etter bruk skal boksen fylles opp av ansvarlig postoperativsykepleier, og plasseres tilbake på akuttrallen.

 

Medisinboksen skal låses inn på medisinrommet hver kveld.

 

Boksen skal kontrolleres hver måned, for å fornye medikamenter som går ut på dato.

 

 

Følgende medikamenter står i boksen:

 

Medikamenter hoveddel:

 • Amiodaron 50 mg/ml, 2 amp.
 • Atropin 1mg/ml, 2 amp.
 • Diazepam 10 mg/ml, 2 ml, 1 amp.
 • Efedrin 50mg/ml, 2 amp.
 • Furix 10mg/ml, 2 amp.
 • Propolipid 10mg/ml, 20 ml, 2 hgl.

 

 

Medikamenter akuttdel:

 • Adrenalin 0,1mg/ml, 10ml, 1 amp.
 • Adrenalin 1mg/ml, 1ml, 3 amp.
 • Aminophyllin 25mg/ml, 10 ml, 1 amp.
 • Bricanyl 0,5 mg/ml, 1 amp.
 • Deksklorfeniramin 5 mg/ml, 1 amp.
 • Naloxone 0,4mg/ml, 1 amp.
 • Solu-Cortef 100mg, 1 hgl.
 • Suxamethonium chloride 10mg/ml, 10ml prefylt sprøyte. (Ligger langs siden i hoveddel)

 • Tegning over medisinboks akutttralle PO-23.pdf