Generelt - nyresykdommer

27.09.2021Versjon 1.3

Generelt 

Nyrepasienter som innlegges, har større eller mindre grad av nyreskade. Den umiddelbare oppgave blir ofte å avgjøre om det er akutt eller kronisk nyresykdom. Akutt forverrelse av nyresvikt er ikke sjelden ved kronisk nyresykdom, f.eks. ved annen interkurrent sykdom. Akutt nyresvikt inkluderer både en akutt reduksjon i nyrefunksjon hos tidligere nyrefrisk eller hos kronisk nyresyk pasient, ikke alltid så alvorlig at det leder til elektrolyttforstyrrelser eller betydelig fall i diurese (se under for klassifisering av akutt nyresvikt). Som regel vil sykehistorien, bruk av medikasjon, grad av anemi, forstyrrelser i kalsium/fosfatbalansen og ikke minst vurdering av nyrestørrelse bidra til å skille mellom akutt nyreskade og kronisk nyresykdom

 

Nyresykdom kan være primær eller sekundær til annen sykdom, eller være en del av en systemsykdom.