Spinalvæskesett

24.08.2022Versjon 0.3

Beskrivelse 

Gul blodkulturflaske Sterilt rør uten tilsetning

Bruksområde 

Spinalvæskesettet inneholder

  • Blodkulturflaske (gul) - er mest sensitiv mhp dyrkning av bakterier (aerobe).
  • Sterilt rør uten tilsetning - benyttes til mikroskopering/dyrkning (anaerobe) evt PCR-us.

 

For mer info om prøvetaking, se Spinalvæske.

Oppbevaring og holdbarhet 

OBS: Holdbarhetsdato - se flaske. Blodkulturflaske som har mindre enn en uke til holdbarhetsdato utgår kan ikke brukes. Flasken skal inkuberes en uke i maskinen

 

Etter prøvetaking: Lever bodkulturflaskene på medisinsk biokjemisk laboratorium umiddelbart.

 

Flaskene må settes inn i blodkulturinkubator så raskt som mulig.

 

Sterilt prøveglass leveres til mikrobiologisk laboratorium, så snart som mulig, evt i kjøleskap frem til levering.

Annet 

Rør uten tilsetning og blodkulturflasker kan hentes ved Medisinsk biokjemi.