Forord

12.10.2021Versjon 0.4

Det er med stor glede vi presenterer Nasjonal veileder i revmatologi elektronisk på norskrevmatologi.no, metodebok.no og i appen Metodebok.

 

Norsk revmatologisk forening (NRF) vedtok på vårmøtet i 2013 at det skulle skrives prosedyrer til bruk for alle landets avdelinger og avtalespesialister. Fram til nå har nye og reviderte prosedyrer blitt publisert fortløpende på NRF sin hjemmeside. På seminar i regi av NRF i november 2019 var temaet digital løsning og videre arbeid med veilederen. Målet med elektronisk plattform er bedre brukervennlighet og tilgjengelighet. Muligheten for lenker internt i veilederen og eksternt kan bedre samordning av prosedyrene. Søkeord er lagt inn og vil utvikles videre. En prosedyremal er til hjelp i utformingen men tilpasses avhengig av prosedyrens tema. Nye prosedyrer og revisjoner (hvert 2. år) sendes ut på høring til alle landets revmatologiske avdelinger og avtalespesialister før godkjenning.

 

Den Nasjonale veilederen i revmatologi tilhører NRF og det har vært viktig å forankre den i det revmatologiske miljøet ved å involvere så mange enheter som mulig. Fagrådets medlemmer fungerer som redaktører. Alle prosedyrer skal ha en ansvarlig revmatologisk avdeling, en hovedforfatter og en arbeidsgruppe som består av representanter fra minst 3 av 4 helseforetak. En rekke kollegaer med spesialkunnskap på forskjellige områder har deltatt så langt, og flere vil bli spurt i fremtidige prosedyrer. Dugnadsånden og entusiasmen er stor, og det er vi veldig takknemlige for!

 

Hensikten med Nasjonal veileder i revmatologi er å bidra til likeverdig og evidensbasert utredning, behandling og oppfølging av personer med revmatisk sykdom i Norge. Målgruppen er revmatologer, leger i spesialisering og annet helsepersonell som utreder, behandler og føger opp personer med revmatisk sykdom i Norge.

 

Prosedyrene er veiledende, og fratar ikke den enkelte behandler et selvstendig ansvar. Det tas forbehold om skrivefeil eller unøyaktigheter.

 

Vi har valgt å publisere digitalt de fleste prosedyrer som er publisert på NRF sin hjemmeside. Noen av disse er ute på høring, noen er under revisjon og noen skal revideres så snart en arbeidsgruppe er etablert. Dette framkommer i forordet til hver prosedyre. Det er også nye prosedyrer under planlegging eller utarbeiding som vi gleder oss til å presentere senere.

 

Vi har et ønske om at veilederen skal brukes og "eies" av helsepersonell som behandler personer med revmatisk sykdom. Gi tilbakemelding om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. God lesning!

 

Hilsen redaktører og fagrådsmedlemmer, mai 2020

 

Pernille Bøyesen

Agnete Malm Gulati

Katrine Brekke Norheim

Jens Vikse

Carina Gøtestam Skorpen

  • Gå til avsnitt
  • Lukk