Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

T4, fritt, P

14.12.2021Versjon 2.3

Bakgrunn 

Tyroksin (T4) er et hormon som produseres i glandula tyreoidea. Sammen med trijodtyronin (T3) er tyroksin en viktig regulator av stoffskiftet. Tyroksin er i stor grad bundet til serumproteiner ( > 99,9 %) og derfor ikke biologisk aktivt. De viktigste bindeproteinene er tyroksinbindende globulin (TBG), transtyretin og albumin. Bare en liten andel (< 0,03 %) av sirkulerende tyroksin er fritt og dermed biologisk aktivt. Mens konsentrasjonen av total-T4 varierer med mengden av tyroksinbindende proteiner i serum, vil konsentrasjonen av fritt T4 forandres (FT4) lite ved endringer i bindeproteinene.

Indikasjoner 

I diagnostikk av hypo- og hypertyreose sammen med måling av TSH, P. Kontroll ved behandling av tyreoideasykdom.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ved tyroksinbehandling bør prøven tas medikamentfastende.

 

Prøvetaking
Serum eller plasma (EDTA-, Li- eller Na-heparin) kan benyttes. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Kan variere avhenigig av metode. Konferer med utførende laboratorium.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe pmol/L Ref.
< 1 uke 11–32 1
≥ 1 uke–1 md 12–28 1
≥ 1–12 md 12–26 1
≥ 1–5 år 12–23 1
≥ 6–19 år 12–22 1
Voksne ≥ 20 år 8,0–21 1

 

Kommentarer
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder. Lett nedsatte verdier hos gravide pga. høy konsentrasjon av bindeproteiner, spesielt i siste del av svangerskapet.

Tolkning 

Fritt T4 skal alltid tolkes sammen med TSH, P.

 

Høy konsentrasjon av FT4 i serum (og supprimert P-TSH) er typisk for hypertyreose (alle typer – både ved økt syntese og destruksjon). Forhøyet P-FT4 kan også sees ved de meget sjeldne tilstander med perifer resistens mot tyreoideahormoner. P-TSH er da normal eller forhøyet.

 

Lav konsentrasjon av FT4 i blodet (og forhøyet P-TSH) er typisk for primær hypotyreose. Ved overordnet (hypofysær eller hypothalamisk) hypotyreose er P-FT4 lav samtidig med lav eller normal P-TSH. I slike tilfeller må hypofysefunksjonen undersøkes. Under en alvorlig generell sykdom kan man finne nedsatt P-FT4 selv om pasienten er eutyreot.

 

Feilkilder

Analysemetodene skal ideelt sett kun måle fritt tyroksin. Analyseresultatene skal derfor ikke påvirkes av mengden bindeproteiner i serum. De fleste analysemetoder oppfyller imidlertid ikke helt denne ideelle målsetting. En vil i enkelte tilfeller kunne finne at analysene påvirkes av tilstedeværelse av antistoffer, abnorme bindeproteiner eller farmaka som kan gi falskt for høye eller falskt for lave resultater.

Frie fettsyrer, heparin (in vivo), biotin og en del medikamenter kan interferere. Grad og type interferens er metodeavhengig. Kontakt laboratoriet hvor det er mistanke om mulig interferens.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 5,0 %
Intraindividuell biologisk variasjon: 7,6 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 9,1 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter fra OUS-HF og gjelder over et tidsrom på dager–måneder.

Referanser 

1. Oppgitte referanseverdier er fra MBK, OUS-HF (Cobas Roche).