Postprandial hypoglykemi, måltidsbelastning

29.04.2024Versjon 2.2Forfatter: Dag Hofsø, Mikkel Høiberg, Stine L. Fougner og Anders P. Jørgensen

Indikasjon 

Test for å verifisere postprandial hyperinsulinemisk hypoglykemi. Testen kan brukes for å skille symptomer på tidlig dumping fra hypoglykemi hos pasienter som er operert med gastrisk bypass.

Kontraindikasjon 

Ingen.

Praktisk gjennomføring 

 • Pasienten møter fastende fra midnatt.
 • Gjør klar utstyr til blodprøvetakning.
 • Ha karbohydratholdig mat og drikke og glukose for intravenøs bruk tilgjengelig.
 • Anlegg perifer venekateter i albuevene.
 • Pasienten drikker en næringsdrikk inneholdende en karbohydratmengde tilsvarenende et lett måltid (F.eks. Fresubin® 2kcal DRINK; 200 ml, 400 kcal, 45 g karbohydrater, 20 g protein og 16 g fett). Langsomt og jevt inntak over 20 minutter redusere risiko for dumping (kvalme, abdominalsmerter, diaré, varmefølelse, svimmelhet, blodtrykksfall og hjertebank). Alternativt inntas mat som pasienten vet gir symptomer på hypoglykemi.
 • Ta blodprøver før testen og etter 30, 60, 75, 90, 105, 120, 150 og 180 minutter eller ved hypoglykemisymptomer. Blodprøver analyseres for glukose, insulin og c-peptid. Glukose måles samtidig i kapillært blod med glukometer for raskt å kunne påvise hypoglykemi.
 • Puls og blodtrykk påvirkes av både dumping og hypoglykemi og registres fortløpende, se skjema nederst i dokumentet.
 • Symptomer på dumping (første time) og hypoglykemi (etter første time) registreres, se skjema nederst i dokumentet.
 • Testen avsluttes ved blodsukker < 2,5 mmol/L eller ved blodsukker < 3,0 mmol/L, tidligere verifisert Whippels triade og sikre symptomer og tegn på hypoglykemi.
 • Ved milde hypoglykemisymptomer og/eller blodsukker mellom 2,5 og 3,9 mmol/L gis karbohydrater peroralt (1–2 glass søt saft/juice/melk + 1–2 skiver brød).
 • Ved nevroglykopene symptomer eller blodsukker < 2,5 mmol/L gis et intravenøse glukosestøt på 10 g (f.eksempel 50 ml glukose 200 mg/ml). Dosen kan gjentas ved behov.
 • Måltidsbelastning kan gjentas under medikamentell behandling (f. eks s.c. sandostatin 50–100 mcg gitt 30 minutter før testen) for å teste tolleranse for medikamentet, glykemisk effekt og effekt på insulinsekresjon.

Bivirkninger/Komplikasjoner 

Hypoglykemi.

Tolkning 

 • Symptomer den første timen med samtidig høye glukoseverdier og rask puls tyder på at pasientens plager skyldes dumping og ikke hypoglykemi.
 • Symptomer etter en time, lave glukoseverdier og høye verdier av insulin og c-peptid tyder på postprandial hyperinsulinemi som årsak til hypoglykemi. Det er ikke definerte grenseverdier for dette.

Registreringsskjema 

Registreringsskjema for bruk under Måltidsbelastning ved mistenkt postprandial hypoglykemi. Du kan også laste ned skjema som PDF Registreringsskjema Måltidsbelasning ved mistenkt.pdf

 

Gradering av symptomer på dumping og hypoglykemi

Dumping (< 1 time)

Gradering

Hypoglykemi (≥ 1 time)

Gradering

Svetting

 

Svetting

 

Rødme

 

Hjertebank

 

Svimmelhet

 

Sult

 

Hjertebank

 

Døsighet/bevisstløshet

 

Magesmerter

 

Skjelvinger

 

Diaré

 

Irritabilitet

 

Oppblåsthet

 

 

 

Kvalme

 

 

 

Sum

 

 

 

Gradering: 0 = fraværende, 1 = lette, 2 = moderate, 3 = alvorlige.

Høyeste verdi i løpet av de aktuelle tidsperiodene registreres.

 

Registrering av glukose, blodtrykk og puls

Tidspunkt

Glukose

Blodtrykk

Puls

Kommentar

0 min.

 

 

 

 

30 min.

 

 

 

 

60 min.

 

 

 

 

75 min.

 

 

 

 

90 min.

 

 

 

 

105 min.

 

 

 

 

120 min.

 

 

 

 

150 min.

 

 

 

 

180 min.

 

 

 

 

Referanser