Analyser

Rhinovirus RNA

13.12.2020Versjon 1.2Forfatter: Ingvild Klundby, Elisabeth Toverud Landaas, Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon hos barn og immunsupprimerte (symptomvarighet <2 uker).

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium (f.eks. UTM).

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av rhinovirus RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Rhinovirus (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

 

Svartid 

1-3 virkedager.

Tolkning 

Rhinovirus er vanlig forekommende i befolkningen og gir i mange tilfeller asymptomatisk infeksjon. Betydningen av en positiv rhinovirustest må derfor tolkes utifra klinikk (feks. immunsuppresjon) og pasientens øvrige mikrobiologiske prøvesvar.