Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Legionella dyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Linn Merete Brendefur CorwinGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni forårsaket av Legionella. Se også Legionella DNA og Legionellaantigen (urin).

 

Legionelladyrkning av luftveismateriale utføres kun på prøver der legionella DNA er påvist ved PCR.

Prøvemateriale 

Bronkial skyllevæske, Indusert sputum, Ekspektorat.

Evt. annet materiale fra nedre luftveier; f.eks. pleuravæske, lungeautopsi.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkning.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Oppvekst av Legionella sp. rapporteres med mengdeangivelse.

Resistensbestemmelse utføres ikke.

Svartid 

Endelig svar etter 10 dager.

Legionella sp. kan vokse etter 3-4 dagers inkubering.

Tolkning 

  • Legionella species forårsaker vanligvis pneumoni, som kan være alvorlig
  • Pontiac-feber er en mildere febersykdom uten pneumoni. Legionella pneumophila kan gi sykdom hos immunfriske. Andre Legionella sp. vil vanligvis gi sykdom kun hos immunsupprimerte individer
  • L. pneumophila er ansvarlig for ca 85 % av rapporterte tilfelle av Legionella-infeksjon
  • De resterende tilfellene er særlig knyttet til L. (Tatlockia) micdadei, L. bozemanii (Fluoribacter bozemanae), L. (Fluoribacter) dumoffii og L. longbeachae
  • L. pneumophila inndeles i 15 serogrupper; det er hyppigst serogruppe 1, dernest serogruppe 4 og 6, som forårsaker sykdom

Merknader 

Funn av Legionella er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.