Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Legionella dyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
18.07.2021Versjon 1.0Forfatter: Linn Merete Brendefur Corwin

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni forårsaket av Legionella. Se også Legionella DNA og Legionellaantigen (urin).

Prøvemateriale 

Bronkial skyllevæske, Indusert sputum, Ekspektorat.

Evt. annet materiale fra nedre luftveier; f.eks. pleuravæske, lungeautopsi.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkning.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Oppvekst av Legionella sp. rapporteres med mengdeangivelse.

Resistensbestemmelse utføres ikke.

Svartid 

ndelig svar etter 7 dager.

Legionella sp. kan vokse etter 3-4 dagers inkubering. Skålene avleses daglig.

Tolkning 

  • Legionella species forårsaker vanligvis pneumoni, som kan være alvorlig
  • Pontiac-feber er en mildere febersykdom uten pneumoni. Legionella pneumophila kan gi sykdom hos immunfriske. Andre Legionella sp. vil vanligvis gi sykdom kun hos immunsupprimerte individer
  • L. pneumophila er ansvarlig for ca 85 % av rapporterte tilfelle av Legionella-infeksjon
  • De resterende tilfellene er særlig knyttet til L. (Tatlockia) micdadei, L. bozemanii (Fluoribacter bozemanae), L. (Fluoribacter) dumoffii og L. longbeachae
  • L. pneumophila inndeles i 15 serogrupper; det er hyppigst serogruppe 1, dernest serogruppe 4 og 6, som forårsaker sykdom

Merknader 

Funn av Legionella er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.