Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Chickungunyavirus, antistoffpåvisning og PCR

  Sendeprøve: Sendes Folkehelseinstituttet. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
02.05.2022Versjon 1.2

Indikasjon 

Mistanke om chikungunyafeber etter reise til endemisk område.

Inkubasjonstid 3- 10 (max 12) dager.

Sykdommen har et lignende symptombilde som denguefeber med akutt høy feber, hodepine, muskelverk og typisk uttalt leddsmerte som kan være langvarig. Ukarakteristisk utslett og småblødninger fra nese og tannkjøtt kan forekomme.

Vanligvis en godartet sykdom, men meningitt/encefalitt er beskrevet.

Prøvemateriale 

Serum/EDTA blod eller spinalvæske

Prøvetaking 

PCR:

>3 ml serum/EDTA blod

> 0,2 ml spinalvæske

Serologi:

5 – 10 ml helblod, serum (gelglass). Minste prøvevolum 200 mikroliter.

Prøven sendes til Folkehelseinstituttet for analysering der.

Oppbevaring og forsendelse 

Holdbarhet for prøvemateriale:

Romtemperatur (15°C til 30°C): 5 døgn

Kjøleskap (2°C - 8°C): 7 dager

Fryser (-20°C eller kaldere): inntil 3 år

Undersøkelsesprinsipp 

Antistoffpåvisning (IgG) i serum med indirekte immunfluorescens-test (IF)

Antistoffpåvisning (IgM) i serum med ELISA

RNA-PCR i serum/EDTAblod eller spinalvæske

Svartid 

3-7 virkedager

Enkeltanalyser kan være ferdig tidligere, men svar sendes ut først når svar på alle rekvirerte analyser foreligger.

Merknader 

Kliniske opplysninger om innsykningsdato, utenlandsreise er nødvendige for korrekt vurdering av analyseresultatet.