Mikrobiologiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Innvollsorm/ikter

21.02.2023Versjon 1.1

Labteknisk 

Undersøkelse
Mikroskopisk undersøkelse (våtpreparat med og uten jodfarging) for egg, larver, mark/ormer.
Prøvemateriale
Avføring (feces).
Urin ved mistanke om Schistosomiasis.
Prøvetaking
Feces: Bruk Avføringsglass med skje (evt. transportmedium med formalin).
Urin (Schistosomiasis): Bruk Universalcontainer. Siste stråle gir høyest sensitivitet.
Evt duodenalaspirat (f.eks ved mistanke om Strongyloides): Aspirat overføres til Universalcontainer.
Prøvevolum
Minst 5 måleskjeer feces er nødvendig til denne undersøkelsen.
Oppbevaring og holdbarhet
Oppbevares fortrinnsvis i kjøleskap frem til innsendelse. Holdbar inntil 3 døgn (lengre med formalin).
Analysen utføres ved
Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold
Forventet svartid
Utføres daglig (hverdager).

Klinisk 

Indikasjon
Mistanke om infeksjon med innvollsorm eller ikter. Slike infeksjoner har sjeldent diare som fremtredende symptom.
 
Ved mistanke om diare forårsaket av parasitter, se Tarmpatogene bakterier/parasitter
 
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ikke rutineundersøkelse av feces hos innvandrere som ikke har symptomer på tarminfeksjon. Unntaket er barn som skal begynne i barnehage eller lavere trinn i barneskolen kort tid etter avreise fra tidligere hjemland.
 
Ved mistanke om barnemark, se Enterobius vermicularis (barnemark).
 
Kliniske opplysninger
Symptomer og varighet. Utenlandsreise. Evt immunsvekkelse.
 
Referanseområde
Påvist/ikke påvist.
 
Resultat og tolkning
Undersøkelsens sensitivitet er avhengig av gode relevante kliniske opplysninger, og evt konkret angivelse av mistenkt agens.
Alle påviste orm/iktesykdommer bør vurderes for behandling selv om pasienten ikke har symptomer. Ved påvisning av mer sjeldne ormer/ikter og ormer/ikter hos barn
 
Se FHI Smittevernveilder for mer informasjon om behandling og oppfølging.
 
Bakgrunn/merknader
 
Enkelte PCR-undersøkelser er tilgjengelig ved bl.a. OUS Ullevål, Folkhälsomyndigheten i Sverige og Statens Seruminstitutt i Danmark. Ta kontakt med lege ved mikrobiologisk laboratorium dersom det er indikasjon for slik videreforsendelse (kostbare analyser som faktureres rekvirent).