Flytransport til andre sykehus/intensiv-ambulanse

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Sten Frøyshov

Generelt 

Flytransport av intensivpasienter og andre pasienter som trenger følge rekvireres på eget telefaksskjema merket "Rekvirering av ambulansefly i Sør-Norge" senest kl. 15 dagen før ønsket transport til Luftambulanseavdelingen (faksnr. 67 97 57 97). Påfør kjerneopplysninger (ikke ID) om pasientens situasjon samt telefonnummer der du / avdelingen kan nås.

 

Praktiske forhold rundt transporten avklares ved telefon til flysykepleier på telefon 67 97 27 90.

 

Luftambulanseavdelingen tar seg også av bestilling/ koordinering av transport til flyplassen og videre til mottagende sykehus.

 

Intensivambulanse til andre sykehus i Oslo/ Akershus Bestilling av intensivambulanse eller hastehenting med fly gjøres fra AMK Oslo-Akershus, tlf. 32 220 (229 32 220 eksternt). Når vi (Ullevål) har regionsfunksjon er det lokalsykehuset som bestiller/finansierer oppdraget tur/retur. Hvis vi må "lease ut" intensivpasienter til lokalsykehus pga. eget overbelegg må vi bestille/finansiere tilsvarende.