Cuboid fraktur

20.09.2021Versjon 2.1Forfatter: Tor Weber og Elisabeth Ellingsen Husebye

Skademekanisme 

Hovedsakelig 3 skademekanismer:

  1. Avulsjonsfraktur: Supinasjonstraume med samtidig utadrotasjon av tibia. Avulsjonen skjer i innfestningen til calcaneocoboid ligamentet.
  2. Kompresjonsfraktur: "Nøtteknekker" skademekanisme, abduksjonstraume på plantarflektert fot. Cuboid knuses mellom calcaneus og 4. og 5. metatars.
  3. Direkte traume: Knusninsgsfraktur.

Klinikk 

Lokale smerter. Hevelse lateralt. Smerter særlig ved tågang. Synlig abduksjonsfeilstilling er et inkonstant funn.

Diagnostikk 

AP- og rett lateralt røntgenbilde. Skråprojeksjon gir best fremstilling lateralt (calcaneocuboid og cuboidmetatarsal). Belastningsbilder hvis smertene tillater (mindre feilstillinger og skader i TMT-komplekset kan komme tydligere frem). Bilder av motsatt fot er nyttig ved operativ behandling.

 

Generelt lav terskel for CT ved bruddmistanke uten funn på røntgen. Ved positivt funn på røntgen bør det tas CT da ledsagende skader er hyppig.

Ledsagende skader 

Isolert cuboidfraktur er uvanlig. Ofte fraktur/ligamentskader i TMT-komplekset eller talonavicularleddet.

Behandling 

Konservativ

Isolert cuboidfraktur med leddinkongurens < 2mm, stabil knokkel og normal lengde på laterale fotrand. 6 uker behandlig i stiv såle ev. Walker-ortose. Gips første 2 uker for smertelindring kan være nødvendig.

Avulsjonskadene behandles i hovedsak konservativt. Operativ behandling først ved smertefull non-union. Det avulserte fragmentet fjernes i så tilfellet.

 

Operativ

Åpen reposisjon og skrue/plateosteosyntese og ev. bengraft hvis leddinkongurens er > 2mm eller kompresjon av laterale fotrand. Ved knusning må lengden sikres med ekstern fiksatør, ev. overbroende plate.

Etterbehandling/kontroll 

Konservativ behandling

Ktr. røntgen etter 6 uker.

 

Operativ behandling

Ktr. røntgen etter 6 uker. Overbroende plater fjernes etter 3-4 mnd.

Komplikasjoner og prognose 

Ukompliserte, isolerte frakturer har god prognose. Stort sett tilbake til tidligere aktivitetsnivå.

 

Frakturer som involverer en eller flere cueniforme har tilsvarende prognose.

 

Cuboidfraktur er stort sett assosiert med andre skader i foten som kan gi en mer usikker prognose.

Kan gi midfotsinstabilitet og abduksojsfeilstilling i forfoten hvis ikke behandlet korrekt.

 

> 50 % får symptomgivende senartrose der det foreligger intraartikulær skade.

Referanser 

  1. Mann' surgery of Foot & Ankle 9th. edition
  2. Cuboid and cuneiform fractures: Anthony Butler, MD, Cole Taylor, MD, Shane L. Larson, MD. Mar. 2020.