LIS kirurgi. Viktig info før første selvstendige vakt.

20.10.2022Versjon 0.15

LIS kirurgi, før første selvstendige vakt 

 • dersom man ikke har ATLS kurs må man ha én-til-én-instruksjon i Traumeundersøkelsen
 • det finnes lommekort BEST og lommekort for Traumekriterier (Kriterier for alarmering av traumeteam)
 • omvisning i akuttmottak skal inneholde informasjon om
  • Planmassetilstrømning (bare tilgjengelig på intranett)
  • møtested «øyen» ved beredskapsalarm, hvor man registreres, hvor man henter vest, hvor kirurgiske team dannes og hvor man venter i påvente av tildelt pasient på traumestue
  • traumestuen ligger, samt CT, Intensiv og Postoperativ
  • blyfrakk og traumevest
  • IO-bakke (info om fastresponder hos voksne), nødtorakotomibakke og thoraxdrenbakke på traumestue.
  • torniquet og spjelk
  • BEST-kurve, rtg-rekvisisjon på papir
  • kriseblod i akuttmotak: 6 SAG og 2 frysetørkede plasma på traumestuen
  • Massiv transfusjonsprotokoll med 4 enheter fullblod, evt. balansert 6:6:2 (RBC:Plasma:trombocytter)
  • Traumemanualen på nett og som app

Alle LIS kirurgi som skal fungere som teamleder ved masseskader (2545, 2544, 2756, 2546, 0410) er med på prosedyretrening på Gades (patologen) eller ferdighetssenteret til de er sikre på prosedyrer for innleggelse av thoraxdren og kirurgisk luftvei. Slik prosedyretrening blir arrangert hver måned i regi av Traumesenteret, og skal registreres i Kompetanseportalen. For prosedyretrening på Gades, vil tilbud om deltakelse komme etter lunsj dagen før trening. Oppmøte er kl 07:00 utenfor Gades i 1. etasje i Sentralblokken. Deltakere får betalt frokost på Deli de Luca og overtidsbetalt (eget prosjektnummer).

Alle 2545-vakter må vite hvor AMK-sentralen befinner seg før første selvstendige vakt og må gjøre seg kjent med foretakets beredskapsplan.

Dersom du ikke har blitt kontaktet innen 2 uker, ta kontakt med traumesenteret på 973338 på dagtid for avtale.