LIS kirurgi. Viktig info før første selvstendige vakt.

29.06.2023Versjon 0.16

LIS kirurgi, før første selvstendige vakt 

 • Dersom man ikke har ATLS kurs må man ha én-til-én-instruksjon i Traumeundersøkelsen
 • Det finnes lommekort BEST og lommekort for Traumekriterier (Kriterier for alarmering av traumeteam)
 • Omvisning i akuttmottak skal inneholde informasjon om
  • Planmassetilstrømning (bare tilgjengelig på intranett)
  • Møtested «øyen» ved beredskapsalarm,
   • hvor man registreres,
   • hvor man henter vest,
   • hvor kirurgiske team dannes og
   • hvor man venter i påvente av tildelt pasient på traumestue
  • Hvor Traumestuen, CT, Intensiv og Postoperativ er lokalisert
  • Stativ for blyfrakk og traumevest
  • Intraossøs (IO)-bakke (info om fast responder hos voksne), nødtorakotomibakke ("katastroferist") og thoraxdrenbakke på begge traumestuene.
  • Torniquet og spjelk
  • Sjekkliste Multitraume ("BEST-kurve"), rtg-rekvisisjon på papir
  • Kriseblod i akuttmotak: 6 SAG og 2 frysetørkede plasma på traumestuen
  • Massiv transfusjonsprotokoll med 4 enheter fullblod, evt. balansert 6:6:2 (RBC:Plasma:trombocytter)
  • Bellmont blodvarmer til massiv transfusjon
  • Quinflow blodvarmer
  • Traumemanualen på nett og som app

 

Alle LIS kirurgi som skal fungere som teamleder ved masseskader (6840, 2545, 2544, 2756, 2546, 0410) er med på prosedyretrening på Gades (obduksjonssal) eller ferdighetssenteret til de er sikre på prosedyrer for innleggelse av thoraxdren og kirurgisk luftvei. Slik prosedyretrening blir arrangert hver måned i regi av Traumesenteret, og skal registreres i Kompetanseportalen. For prosedyretrening på Gades, vil tilbud om deltakelse komme etter lunsj, dagen før trening. Oppmøte er kl 07:00 utenfor Gades i 1. etasje i Sentralblokken. Deltakere får betalt et beløp som skal dekke frokost på Deli de Luca og overtidsbetalt (eget prosjektnummer - du får info av instruktøren).

 

Alle 2545-vakter må vite hvor AMK-sentralen befinner seg før første selvstendige vakt og må gjøre seg kjent med foretakets beredskapsplan.

 

Dersom du ikke har blitt kontaktet innen 2 uker, ta kontakt med traumesenteret på 973338 på dagtid for avtale.