Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Beinspesifikk alkalisk fosfatase (BAP), P

19.08.2022Versjon 2.4

Bakgrunn 

Beinspesifikk alkalisk fosfatase (bALP) er et mål på nydannelse av beinvev og osteoblastaktivitet og er særlig aktuell ved Paget's sykdom og maligne bensykdommer. bALP er lokalisert på osteoblastmembranen og stimulerer benmineralisering. Meget høye konsentrasjoner av lever-ALP eller andre isoformer av ALP kan til en viss grad medmåles i analysen. Barn og unge i vekstfasen har ofte sterkt forhøyde konsentrasjoner, høyeste konsentrasjoner sees hos nyfødte og i vekstspurten i puberteten. Ved Paget's sykdom, myelomatose og skjelettmetastaser sees vanligvis meget høy konsentrasjon av bALP. Ved osteomalaci sees moderat økt konsentrasjon. Ved renal osteodystrofi med høy benomsetting sees også høye konsentrasjoner. Mens CTX, osteokalsin og PINP alle øker ved nyresvikt påvirkes ikke konsentrasjonen av bALP da den metaboliseres i leveren. Den kan derfor brukes til evaluering av benomsetting ved nyresvikt.

Indikasjoner 

Ved utredning og oppfølging maligne bensykdommer og Paget's sykdom. Ved osteoporose benyttes vanligvis CTX-1 (resorpsjonsmarkør) og PINP (formasjonsmarkør).

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse

Ingen.

 

Prøvetaking

Serum. Konferer utførende laboratorium for prøvemengde og prøvebehandling.

Veiledende referanseområder 

Referanseområdet for begge kjønn ≥ 25 år

  • 5,5-24,6 μg/l

 

Barn og unge i vekstfasen har ofte sterkt forhøyede konsentrasjoner.

 

Referanseområdet er hentet fra Hormonlaboratoriet, OUS, Aker, juli 2019

Tolkning 

Høye verdier sees ved høy benomseting, lave verdier ved lav benomseting.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon 10 %
Biologisk variasjon 6-37 %

 

Hentet fra Hormonlaboratoriet, OUS, Aker, juli 2019