Analyser

Cryptosporidium DNA

10.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

  • Kronisk eller residiverende diaré med magesmerter, kvalme, vekttap etter utenlandsopphold
  • Kronisk eller residiverende diaré hos personer uten reiseanamnese
  • Diaré hos personer med nedsatt immunforsvar (AIDS, organtransplanterte og andre immunsupprimerte pasienter)
  • Mistanke om vannbårent eller annet utbrudd

Prøvemateriale 

Fæcesprøver. Evt. andre prøvemateriale etter avtale med laboratoriet.

Prøvetaking og behandling 

Fæces (2-3 prøveskjeer) i sterilt glass med skje festet i korken.

 

Se Fæcesprøver

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke, må prøven oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelsen og sendes raskest mulig. Prøveglass sendes i passende transporthylse. Sendes med vanlig post i romtemperatur.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av genus-spesifikt DNA for Cryptosporidium spp.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

2-3 virkedager.

Tolkning 

Påvisning av Cryptosporidium spp - DNA er diagnostisk.

 

Hvis parasitten ikke er påvist og undersøkelsen fortsatt er indisert, anbefales kontrollprøver i 2-3 påfølgende dager.

Merknader 

  • Husk å angi kliniske opplysninger og sykdomsvarighet.

  • Immunfriske personer kvitter seg med parasitten i løpet av 2-3 uker og behandles kun symptomatisk
  • Spesifikk behandling for immunsupprimerte er tilgjengelig og evt. behandling anbefales etter samråd med infeksjonsmedisiner
  • Infeksjon er nominativt meldepliktig (Gruppe A). Se Meldepliktige sykdommer til MSIS