Ultralyd-scanning av blære og kateterisering

21.10.2022Versjon 0.3

Prosedyre 

  • Alle pasienter med > 2 timers stuetid skal skannes postoperativt og blæren tappes dersom > 250 ml (voksne) eller (Alder +1)x30 ml (barn).
  • Pasienter til kirurgi ved DKS der kirurgi (knivtid) estimeres å vare i mere enn 2 timer skal ha kateter preoperativt.