Sterilt prøveglass uten tilsetning (Universalcontainer)

29.06.2022Versjon 0.2

Beskrivelse 

Sterilt prøveglass uten tilsetning

30 ml

Bruksområde 

Beholder uten tilsetning. Benyttes der prøvematerialet ikke trenger transportmedium eller der man tilsetter dette selv. Se informasjon for den enkelte analyse.

 

Eksempler:

  • Hud, hår, negl for undersøkelse på dermatofytter
  • Samleurin (parasittundersøkelse)
  • Ekspektorat
  • Bronkialskyllevæske

 

Oppbevaring og holdbarhet 

Se aktuell analyse for informasjon om oppbevaring og holdbarhet på prøven.